Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Mặt trời Việt Nam

Diễn ra trong 2 ngày 16 – 17 tháng 10 năm 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Mặt trời Việt Nam tại Hà Nội sẽ bao gồm các hoạt động Hội nghị, Triển lãm, và Diễn đàn kết nối dự án với mục đích chia sẻ thông tin và thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng mặt trời tại Việt Nam; đồng thời, tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác giữa các đơn vị trong nước và các nhà đầu tư quốc tế. Hội nghị sẽ diễn ra tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 .

Đọc tiếp 

NEOVENTURE