Triển khai đào toàn bộ chất thải của Formosa chôn trái phép, lấy mẫu đi phân tích

16072016_Mang chat thai cua Formosa di lay mau

Số chất thải này sẽ vận chuyển về lưu giữ tại cơ sở của Cty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh chờ xử lý.

Keep reading