(Tiếng Việt) Yêu cầu kiểm tra ngay thông tin doanh nghiệp “bức tử” sông Cẩm Đàn?”

08072016_Buc tu song Cam Dan


Liên quan đến thông tin báo chí phản ánh về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường nhiều lần cố ý xả nước thải “bức tử” Keep reading