(Tiếng Việt) Toàn văn báo cáo của Chính phủ về kinh tế-xã hội nửa đầu năm

29072016_BC tinh hinh 6 thang dau nam


Sáng 29/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và ngân Keep reading