(Tiếng Việt) Thu tiền dịch vụ môi trường rừng đối với sản xuất công nghiệp

15062017_Lao Cai thu phi dich vu MT rung

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định quy định thí điểm về mức thu, quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các Keep reading