(Tiếng Việt) Sao không xây dựng ‘Bộ quy tắc ứng phó’ bão?

02082016_xd bo qui tac ung pho bao

Có người đặt câu hỏi rằng, tại sao một đất nước mà mỗi năm hứng chịu cả chục cơn bão, thiệt hại đều đặn mỗi năm ít thì cũng vài Keep reading