(Tiếng Việt) Ông Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ VN: Cử tri lo ngại tình trạng ô nhiễm môi trường

21072016_Cu tri lo ngai tinh trang ONMT

Cử tri và nhân dân phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường và suy kiệt tài nguyên thiên nhiên ngày càng nghiêm trọng…

Keep reading