(Tiếng Việt) Nhiệt điện than đã hết thời

22082016_Nhiet dien than da het thoi
Nhiều quốc gia trên thế giới đóng cửa dần các nhà máy nhiệt điện đốt than để tránh tàn phá môi trường, thay vào đó tập trung khai thác triệt Keep reading