(Tiếng Việt) Nhà máy sô đa tại Quảng Nam xả nước thải ra môi trường làm cá chết hàng loạt

27072016_NM Soda QNam xa thai ONMT

NDĐT – Ngày 25-7, thông tin từ Đoàn Thanh tra của Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết, qua kiểm tra đột xuất tại khu vực CTCP Sô đa Keep reading