(Tiếng Việt) Người dân nghĩ gì về lộ trình áp dụng kiểm định khí thải xe máy?

20072016_Kiem dinh khi thai xe may


Liên quan đến Dự thảo về quy định áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe môtô, xe gắn máy của Bộ Giao thông Vận tải, qua khảo Keep reading