(Tiếng Việt) Ký hiệp định 560 triệu USD hỗ trợ về biến đổi khí hậu ở Tây Nam Bộ

????????????????????????????????????


Ngày 11/7, tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký hiệp định cho các khoản vay và tín dụng trị Keep reading