(Tiếng Việt) Hàng triệu tấn chất thải đe dọa môi trường thành phố Hải Phòng

23082016_Bai thai de doa moi truong TP.Hai Phong

Hơn hai triệu tấn chất bã thải gyps của Công ty CP DAP – Vinachem tại Khu kinh tế Đình Vũ (Hải Phòng) sừng sững như quả núi án ngữ Keep reading