(Tiếng Việt) Hải Dương: Người dân lo cá chết do ô nhiễm nguồn nước mặt

18072016_Ca chet o Hai Duong


Một người dân ở khu vực xảy ra hiện tượng cá chết cho biết, không có chuyện cá chết trắng sông mà hiện tượng này xảy ra rải rác, do Keep reading