(Tiếng Việt) Hà Tĩnh cấp phép, cho ‘Formosa’ thuê đất 70 năm là sai!

03082016_Cap phep Formosa la sai

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch – Đầu tư tiến hành kiểm tra toàn diện tính pháp lý trong việc cấp phép đầu tư Keep reading