(Tiếng Việt) Gần 4% mẫu rau tồn dư thuốc bảo vệ thực vật

Ảnh minh họa
Tại hội thảo về chủ đề ‘Hành động để người dân được sử dụng nông sản, thực phẩm an toàn’ diễn ra ngày 26.7 tại Hà Nội, ông Trần Thanh Keep reading