(Tiếng Việt) Động thổ xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2 trị giá 2,2 tỷ USD

04082016_XD NMNĐ Duyen Hai 2


Ngày 3/8, Công ty JanaKuasa (Malaysia) tổ chức động thổ xây dựng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2, thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, xã Dân Thành, thị Keep reading