(Tiếng Việt) Dân dựng lán ngăn chặn trộn bêtông asphalt gây ô nhiễm môi trường

Từ đêm 25/7, gần 80 hộ dân thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đã dựng lán ngăn chặn việc vận hành trạm trộn asphalt Keep reading