(Tiếng Việt) Chuyển vùng đệm rừng di sản sang trồng cao su: Con dao hai lưỡi

02082016_Chuyen rung trong cao su

Ông Đinh Hợp, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cho rằng, cứ cạo trắng rừng vùng đệm để trồng cao su sẽ sinh ra nhiều hệ Keep reading