(Tiếng Việt) Chính phủ báo cáo Quốc hội thiệt hại do sự cố cá chết

21072016_Thiet hai do ca chet o mien Trung

Theo tính toán sơ bộ thì sự cố ô nhiễm biển miền Trung đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100.000 người, do không có việc làm ổn định, thu Keep reading