(Tiếng Việt) Châu chấu phủ kín, ăn trụi 9.000ha khu vực biên giới Mường Lạn

11072016_Chau Chau phu kin Muong La


Theo Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Cộp (Sơn La), dịch châu chấu diễn ra từ trung tuần tháng 5 ở 2 bản của xã Mường Lạn.

Dịch châu chấu Keep reading