(Tiếng Việt) Cá tôm không còn, ‘làng ung thư’ ven sông Long Hầu cũng bắt đầu xuất hiện

15072016_ONMT tai KCN Tien Hai

Nước thải từ hàng chục Cty SX giấy, gạch men sứ, thủy tinh… thuộc KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vẫn ngày đêm xả thẳng xuống sông Keep reading