(Tiếng Việt) Cà Mau đề xuất dự án 657 tỷ đồng chống biến đổi khí hậu

25072016_Ca mau chong BDKH


UBND tỉnh Cà Mau vừa đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp thuận dự án “Xây dựng kè tạo bãi trồng rừng ngập mặn ven Keep reading