(Tiếng Việt) Bão Nida đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2

01082016_Bao so 2


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, đêm qua, bão Nida đã vượt qua đảo Luzon và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong Keep reading